Media

0

Globaalit tyrannit ja hiipuva Suomi

Monet suomalaiset tutkimuslaitokset ovat globaalien imperiumien asettaman
0

Tiedon käyttämisestä aktiiviseseen osallistumiseen

Siinä missä vanha maailma näki ihmiset, organisaatiot
0

Onks tietoo? — Valittujen kuoro ja yleisöt

Tiedon poliittinen luonne ja sen rooli todellisuuden
0

Informaatiota sotaa ja rauhaa varten

Tutkimuksen tekeminen infomaatiosta ja interaktiivisesta mediasta vaatii
0

Mediatutkimusta kaikilla mausteilla

Median rooli yhteiskunnassa saa yhä korostuneempia piirteitä,
0

Rahapelit

Rahapelejä on pelattu Suomessa jo kauan, kuten

Latest Posts

0

Globaalit tyrannit ja hiipuva Suomi

Monet suomalaiset tutkimuslaitokset ovat globaalien imperiumien asettaman kansallispoliittisen haasten myös taantuneet militanttiin nationlistiseen itsensä korostamiseen. Tutkimuslaitosten, akatemoiden ja tieteellisen kehityksen välinen kilpailu on identiteettipoliittisten
0

Tiedon käyttämisestä aktiiviseseen osallistumiseen

Siinä missä vanha maailma näki ihmiset, organisaatiot ja jopa yritykset ja muut toiminnot alisteisina vihkiytyneiden tuottaman tiedon käyttäjinä, uusi modeni globaali maailma korostaa osallistumista,
0

Onks tietoo? — Valittujen kuoro ja yleisöt

Tiedon poliittinen luonne ja sen rooli todellisuuden määrittäjänä saa sen alistumaan helposti vallankäytön välineeksi ja toisaalta sen ympärille rakentuu sosiaalisia ja organisatorisia muureja, jotta
0

Informaatiota sotaa ja rauhaa varten

Tutkimuksen tekeminen infomaatiosta ja interaktiivisesta mediasta vaatii vankkaa asiantuntijuutta. Sille hyvät peruslähdökohdat takaa laadukas koulutus, kommunikaatio ja motivaatio. Tutkimusprosessit tukevat tieteellistä keskustelua, tutkimustulosten kriittistä
0

Mediatutkimusta kaikilla mausteilla

Median rooli yhteiskunnassa saa yhä korostuneempia piirteitä, ja kautta Euroopan ja koko maailman lähes jokaiseen nimeen ja notkoon syntyi ja tarkoituksella perustettiin jos jonkinmoista
0

Rahapelit

Rahapelejä on pelattu Suomessa jo kauan, kuten muuallakin maailmassa. Niitä on kuitenkin tutkittu vasta 1990-luvulta saakka. Suomessa luotettiin pitkään ongelmien ja niiden ennaltaehkäisemisen tutkimukseen,
0

Pelitutkimuksen merkitys nyky-yhteiskunnassa

Pelitutkimus eli ludologia pohjautuu leikin tutkimukseen, ja on saanut alkunsa 1900-luvun alkupuolella. Tutkimuksen kohteina ovat nykyisin esimerkiksi lautapelit, roolipelit ja korttipelit ja tietokonepelit. Kyseessä
0

Tiedonhakututkimuksen merkitys nykymaailmassa

Tiedonhakututkimus liittyy läheisesti tiedonhankintatutkimukseen ja informaatiotutkimukseen. Tiedonhankintatutkimus syntyi 50-luvulla lähinnä muiden tieteenalojen apuvälineeksi. Se muotoutui omaksi tieteenalakseen 60- ja 70-luvuilla. Se käsitteli alussa hyvin