Pelitutkimuksen merkitys nyky-yhteiskunnassa

Pelitutkimus eli ludologia pohjautuu leikin tutkimukseen, ja on saanut alkunsa 1900-luvun alkupuolella. Tutkimuksen kohteina ovat nykyisin esimerkiksi lautapelit, roolipelit ja korttipelit ja tietokonepelit. Kyseessä on monitieteinen ala, joka yhdistää menetelmiä ja lähestymistapoja eri aloilta, kuten kirjallisuudentutkimuksesta, mediatieteestä ja uusmediatutkimuksesta, elokuvatutkimuksesta, psykologiasta ja kulttuurintutkimuksesta. Näin ollen pelitutkimus on laaja-alaisempaa kuin monet muut tieteenalat.

 

Josh Orton (right) and Shree Durga (left), a PhD candidate and project assistant in the Games, Learning and Society Group, engage in a game of Civilization III at the Wisconsin Youth Company computer lab on Dec. 18, 2007 as part of "Civilization Camp", a video game research group headed up by University of Wisconsin-Madison professor Kurt Squire. Professor Squire and his assistants observe the behavior of the elementary and middle-school children and show them the educational components of the video game such as teaching history, geography and international diplomacy. ©UW-Madison University Communications 608/262-0067 Photo by: Bryce Richter Date:  12/07    File#:   D200 digital camera frame 9045Alaa voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Sosiaalinen tutkimus keskittyy yleisesti ottaen siihen, miten pelit vaikuttavat ihmisiin. Humanistinen tutkimus tutkii, mitä merkityksiä pelit luovat. Teollinen ja teknologinen näkökulma puolestaan tarkastelee kuinka pelejä voidaan parantaa, ja mikä tekee pelistä hyvän. Pelitutkimus on kansainvälinen ala, sillä etenkin tietokonepelit ovat kansainvälinen ilmiö ja saavuttaneet valtavan suosion monessa maassa.

 

Suomessa pelitutkimus on lähinnä keskittynyt tietokonepelitutkimukseen. Sitä on harjoitettu 90-luvulta saakka. Pelitutkimukseen kuuluu eri osa-alueita, kuten pelisuunnittelun tutkimus, pelaajatutkimus, pelikokemuksen ja pelattavuuden tutkimus, roolipelitutkimus, opetuspelitutkimus sekä mobiilipelitutkimus. Videopelitutkimusta ja siihen liittyviä osa-alueita pidetään tärkeinä nykyisin, sillä videopelialalla virtaa paljon rahaa ja se kehittyy nopeasti. Etenkin videopelit ja väkivaltainen käyttäytyminen ovat olleet mediassa paljon esillä. Lisäksi virtuaalitodellisuuksia ja muita uusia pelitapoja on tutkittu paljon viime aikoina. Myös mobiilipelitutkimus on kasvava ala, sillä esimerkiksi monet rahapelit ovat alkaneet siirtyä mobiiliin ja ihmiset viettävät paljon aikaa puhelimiensa ääressä.

 

Rahapelit ovat myös osa pelitutkimusta. Myös rahapelitutkimus rantautui Suomeen vasta 1990-luvulla. Myös se on monitieteellinen osa-alue, joka käyttää näkökulmia ja menetelmiä psykologiasta, yhteiskuntatieteistä, taloustieteistä ja historian tutkimuksesta. Alaa alettiin opettaa 2000-luvulla myös yliopistoissa.

 

Suomessa julkaistaan yhtä pelitutkimukseen liittyvää tiedejulkaisua. Se on vuosikirja, jossa tutkaillaan sekä digitaalisen pelaamisen historiaa, nykytilannetta että tulevaisuutta. Vuosikirja keskittyy aina erilaisiin ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat pinnalla pelitutkimuksen alalla. Kyseessä on avoin ja maksuton julkaisu, joka noudattaa akateemisen vertaisarvioinnin normeja.

 

Uusien globaalien imperiumien ja suvereenien kyberneettisten mekanismien tutkiminen edellyttää tarkkaa sitoutumista, omistautumista ja heittäytymistä itse asian sekaan. Hands on, vie eteepäin, kun tutkimuksen rooliksi tulee tiedonpoliittisten asetelmien ja tavoitteiden paljastaminen.