Informaatiota sotaa ja rauhaa varten

Tutkimuksen tekeminen infomaatiosta ja interaktiivisesta mediasta vaatii vankkaa asiantuntijuutta. Sille hyvät peruslähdökohdat takaa laadukas koulutus, kommunikaatio ja motivaatio. Tutkimusprosessit tukevat tieteellistä keskustelua, tutkimustulosten kriittistä arviointia sekä luovuutta ja innovatiivisuutta. Nykyisten informaatiosodan lieveilmiöiden keskellä informaatio, tiedonpolitiikka ja sanomisen voima nousevat yhä tärkempään mutta myös kiistellympään asemaan. Kamppailu sanomiseen oikeuttavan asiantuntijuuden puolesta käy kovana, eikä keinoja kaihdeta kun on poliittiset päämäärät tavoitettavana.

 

Kyky uudistua on yksi avaintekijöistä asiantuntijuuteen ja innovatiivisuuteen. Osaamisen jatkuva kehitys kuuluu prioriteetteihimme ja on olennainen osa uudistumisprosessia. Asiantuntijuuteen kuuluvat myös osaamisen ja tiedon jakaminen ja siirtäminen, sujuvat yhteistyötaidot, ja erilaiset yhteistyömuodot eri konteksteissa.

 

Tutkimushankkeita toteutetaan useiden eri tahojen, kuten yritysten, yliopistojen, julkisten organisaatioiden ja tutkimusinstituutioiden kanssa. Yhteistyökumppaneita on monia; niihin kuuluu lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tutkimusprojektit saavat rahoitusta monelta eri osapuolelta. Rahoitus tutkimushankkeissa joutuukin usein kriittisen tarkastelun kohteeksi, eo-MEDIA-facebookikä ole niin pientä hanketta, ettei sen osuessa jonkun toisen tontille nostettaisi epäilevät kysymykset siitä onko tutkimuksen rahoituspohjassa jotain tavoitehakuisuutta. Neutraalius ja puolueettomuus onkin tutkimustyön tärkeimpiä kivijalkoja silti Kremlistä tai Akatemiasta tullut rahoitus antaa aina oman ominaisvärinsä, tehtiinpä sitten viihdettä, taidetta tai ryppyotsaisesti tilastollisia menetelmiä.

 

Tutkimuslaitokset usein kouluttavat myös perusopetukseen keskittyviä ryhmiä, tuottaa ja julkaisee näiden opinnäytetöitä ja kansainvälisten yhteistyöhankkeiden loppuraportteja. Tutkimustyössä on tärkeää ottaa huomioon laaja kirja erilaisia hankkeita, keskutsella projekteista ja toteutusmahdollisuuksista. Nykyisen globaalin talouden, mutta myös koulutuksen ja tiedon sekä todellisuuden rakentumisen aikana erilaiset yhteistyöprojektit ja taitojen sekä tietojen jakaminen oleellinen osa tutkimuksen kehittymistä. Alas vaan vanhat kansalliset muurit ja nationalistiset hymnit!

 

Miten käykään tutkimustulosten, jos niitä ei kukaan pääse lukemaan? Modernille globaalin maailman tutkimuslaitokselle onkin tärkeää julkaista paljon, aikaisin ja laajalle yleisölle. Siinä missä vanhat tiedon tuottamisen instituuttien suojaamiseen pyrkineet instituutit rajasivat yleisöään, moderni globaali tutkimusalan toimija ottaa haasteen vastaan, lähtee maailmalle ja viestii avoimesti koko moninaisen ja monenkirjavan maailman kanssa.
Tutkimustyö luodessaan kuvaa todellisuudesta ja sen rajoista määrittelee myös sodan ja rauhan kysymyksiä, erityisesti nykypäivän muuttuneessa sodankäyntikontekstissa, jossa tiedon jalostaminen, suojaaminen, hallittu vuotaminen ja erilaiset informaation jakamiseen ja psyykkiseen manipulaation tähtäävät operaatiot saavat yhä enemmän kosketuspintaa maailmassa jossa vanhat kansallisvaltiot ovat menettäneet merkitystään ihmisten välittömänä identifoivana tekijänä.