Onks tietoo? — Valittujen kuoro ja yleisöt

Tiedon poliittinen luonne ja sen rooli todellisuuden määrittäjänä saa sen alistumaan helposti vallankäytön välineeksi ja toisaalta sen ympärille rakentuu sosiaalisia ja organisatorisia muureja, jotta etabloitunut vallanpidon asetelma säilyy eikä tule haastetuksi. Aikoinaan Aasiassa paikallinen luostari laittoi tiedotteensa rullien muodossa näytille torille, jossa ihmiset voivat sitten pyöritellä niitä ja tutustua viimeaikaisiin tapahtumiin tai saada opastusta siitä miten mihinkin seikkaan ja ilmiöön tulisi suhtautua. Silti ihmisten suorat ja välittömät verkostot ja merkityksen muodostuminen luo perustan todellisuudelle.

digital-media-tree

Suvereenin tarjoamat tiedonjakokanavat ja manööverit usein jäävät toiseksi kun ihmiset kokevat ja elävät, silti modernissa maailmassa kuvitelma vapaasta tiedonvälityksestä ja globaalien tietoverkkojen myyttinen asema saa monet kääntämään päänsä pois ihmisestä, kohti suvereenia ja sen turvallisuutta, pysyvyyttä ja ihanuutta.

 

Erilaiset tutkimuslaitokset, suverenin rahoituksella ja mandaatilla, saattavat tuottaa kasapäin todistelua ja tukea, jotta suvereenin asema tiedon tuottajana ja sen asema tiedon jakamisen ympäristön monopolina säilyy. Tällaiset tutkimuslaitokset ja hankkeet usein keskittyvät menetelmien tuottamiseen, tutkimiseen ja militanttiin luokitteluun. Tutkimustyö luo asiantuntijuuksia, kuin vihkiytyneitä pappeja, joiden ympärille koristeltu tietokäsity ja teoriat tukevat ja suojaavat saavutettuja valta-asemia. Erityisesti modernissa globaalissa yhteiskunnassa, jossa tieto, ihmiset, asiat ja taipumukse leviävät yhä kiihtyvällä tahdilla, kansalliset tiedonpoliitiset rakenteet joutuvat tutkimaan omaa asemaansa kriittisesti.

 

Tiedonhaun asiantuntijoiden ryhmän toimintaan liittyy kattavasti kaikki tiedonhaun tutkimuksen kentän teknisesti suuntautuneesta tutkimuksesta aina käyttäjäsuuntautuneeseen tutkimukseen. Valtaosa empiirisestä tutkimuksesta perustuu tiedonhakulaboratorion testikokoelmiin, jotka sisältävät sekä kuva- että tekstitallenteita.

 

Moderni globaali tiedonhakututkimus koostuu monesta osa-alueesta, kuten  tiedonhaun evaluointimentelmät, vuorovaikutteinen tiedonhaku, sumeat merkkijonomenetelmät, tehtäväperusteinen tiedonhaku, kuva- ja videotiedonhaku, XML-tiedonhaku, kieltenvälinen tiedonhaku, kieliteknologian sovellukset tiedonhaussa, semanttinen eli käsiteperusteinen tiedonhaku ja tiedonhaun oppimisympäristöt. Tiedonhaun tutkimukseen liittyy myös muita osa-alueita, joiden tutkimus ei ole laitoksessa poissuljettua.
Asialleen vihkiytyneet tutkijat kokoontuvat yhteisiin muodollisiin semiaareihin maailmanlaajuisesti, mutta muutkin epämuodollisemmat kokoontumiset ovat arkipäivää, yli kansallisten rajojen ja erilaisia viesintävälineitä käyttäen. Tällaiseen moderniin tutkimustyöhön osallistuvat ehdottavatkin aiheita seminaareihin laajalla kirjolla, ja ryhmät usein kokoontuvat joidenkin aktiivisten monitieteellisten ryhmänvetäjien innoittamana.