Tiedon käyttämisestä aktiiviseseen osallistumiseen

Siinä missä vanha maailma näki ihmiset, organisaatiot ja jopa yritykset ja muut toiminnot alisteisina vihkiytyneiden tuottaman tiedon käyttäjinä, uusi modeni globaali maailma korostaa osallistumista, incluusiota ja avoimuutta. Tutkimusryhmät ja tieteelliset laitokset kautta maailman ovatkin usein kääntyneet tarkastelemaan omaa toimintatapaansa vanhan nationalistisen suvereenin toiminnan legitimoijana ja ihmisten näkemistä teollisen prosessin osana.

0007734294Z-849x565

Vanhat suvereenit kääntävätikin usein kiinnostuneena päänsä uuden maailman tarjoamaan ihmeelliseen dynamiikkaan tulee tarve määritellä uudestaan kansalliset tietoteoriat ja ihmisen suhde niihin. Suvereeni, joka johti ja loi maailmaa ihmisille tiedon tuottamisen, hallinnan ja jakelun säännöstelemisen kautta on kohdannut uuden maailman, jossa ihminen, demos, johtaa ja suvereeni katsoo ehkä vain sivusta. Miten käy keisarien ja vanhojen tapojen? Ryhtyvätkö ne taistoon arvaamattomaan, kun oma valtaistuin horjuu ja tiedonpoliittiset kysymykset astuvat esiin?

 

Kapea ja vallanpiton turvaamiseen keskittynyt tiedonpolitiikka sai usein ihmiset peloteltua olemaan hiljaa. Tietämisen termistö irrottautui ihmisestä, rajasi kommunikaatiota ja uuden luomisen hienoa ja rietaastakin tempoilua. Kokonaiset tutkimuslaitokset ja ryhmät kokoontuivat ihmettelemään miten käy jo asetetuille tiedon tuottamisen, käytön, hankinnnan, jakamisen, säilyttämisen jne. monopoleille, kun vanhat kansalliset skeemat rapautuvat ja uudet imperiumit, kultuurit ja olemisen muodot nostavat päätään, raivaavat elintilaa ja innostavat ihmisiä mukaan.

 

Erilaisia projekteja on käynnissä koko ajan. Niitä tehdään usein yhteistyössä erilaisten organisaatioiden, kuten muiden yliopistojen ja yritysten, kanssa. Tietoja monista projekteista löytää lisää internetin kautta. Tieteellisiä artikkeleita julkaistaan useita joka vuosi ja monia tutkimuksia julkaistaan myös kansainvälisissä julkaisuissa, lehdistössä ja miksei muuallakin. Virallisten akateemisen konferenssien asema reagoi muuttuneeseen tomintaympäristöön ja pyrkii sopeutumaan globaalin teknisen kehityksen ja uusien imperiumien myllerryksessä.

 

Jatkuva kehitys on olennaista, mikäli haluaa pysyä mukana lakkaamatta muuttuvalla ja kehittyvällä alalla. Teknologian tuntemus ja sen kehityksen seuraaminen on tärkeää. Kiinnostus teknologiaa ja mediaa kohtaan on tärkeää alan tutkijalle ja opiskelijalle.